PROGRAMMA:

Lijst burgemeester trekt naar 14 oktober met een aantal belangrijke actiepunten voor de volgende zes jaar:

 • 1) EEN “MARSHALL-PLAN” VOOR NIEUWE FIETSPADEN

  We hebben massaal geïnvesteerd in nieuwe fietspaden en veilig fietsen. Maar we willen meer, veel meer. Putte zal en moet een veilige fietsgemeente worden.

 • 2) DE HEROPSTART VAN “PUTTE PROPER”

  Puttenaren zijn trots op hun gemeente en dat willen we zo houden. Met  het herlanceren van “Putte proper” zetten we de puntjes opnieuw op de i.

 • 3) EEN ACTIEPLAN TEGEN SLUIKSTORTEN

  We zijn het associale gedrag van sluikstorters beu. We trekken samen met de groene meters en peters ten strijde, investeren in meer mobiele camera’s, hogere boetes en nieuwe campagnes tegen sluikstorten. 

 • 4) EEN GEMEENTE OP MAAT VAN JONG & OUD

  Een gemeente moet bruisen voor jong EN oud. Dat betekent sport, cultuur, evenementen en infrastructuur op ieders maat.

 • 5) LASTENVERLAGING EN GERICHT INVESTEREN

  De gemeentekas staat in het groen. We bouwen opnieuw een spaarpotje, blijven gericht investeren en kiezen resoluut voor een lastenverlaging voor iedereen.

 • 6) EEN BURGERBEGROTING: INSPRAAK & PARTICIPATIE

  De burger betaalt, dan is het ook maar logisch dat u bepaalt. Met een stuk uit de begroting trekken we van wijk tot wijk. U maakt de keuze, de gemeente voert uit.

 • 7)EEN REALISTISCHE “GROENE REFLEX”

  We hanteren een “groene reflex”: elk nieuw initiatief zoeken we naar betaalbare en haalbare ecologische, duurzame en energiezuinige alternatieven.

 • 8) DE NATUUR IN FUNCTIE VAN DE GEMEENSCHAP

  Onze bossen en natuur moeten in functie staan van onze samenleving. Open en vrij om te sporten, te spelen en van te genieten.

 • 9) EEN BELEID VOOR VIERVOETERS & CO.

  Honden hebben plaats nodig om te ravotten en los te lopen. Daarom willen we in 2019 een hondenlosloopzone realiseren.  We verspreiden gratis de huisdierensticker en stimuleren het registreren van honden.

 • 10) JONGEREN AAN HET STUUR

  Een jeugdraad is één ding, maar mee aan het stuur zitten, is nog een stap verder. We geven jongeren de ruimte, zowel fysiek als budgettair, om nieuwe ideeën vorm te geven. 

 • 11) EEN BRUISEND VERENIGINGSLEVEN

  Samen maken we de gemeente en dat nemen we heel letterlijk. Wie onze gemeente helpt bruisen, moet kunnen rekenen op de steun van het beleid. 

 • 12) EEN GRONDIGE AANPAK VAN VOETPADEN & WEGEN

  Een voetpad dat er slecht bij ligt? Putten in de weg? Het is tijd voor een globaal overzicht en een grondige aanpak van alle voetpaden en wegen. 

 • 13) EEN TOEGANKELIJKHEIDSCHECK

  Rolstoelgebruikers moeten vrij kunnen bewegen. Daarom gaan we alle gebouwen, voetpaden en wegen oplijsten en toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers. 

 • 14) HET UITBREIDEN VAN HET CAMERANETWERK

  In het centrum hebben ze alvast positieve resultaten opgeleverd. Hoog tijd dus om dit netwerk van camera’s uit te breiden naar de andere dorspkernen voor een verhoogde veiligheid. 

 • 15) ZWAAR VERKEER UIT HET CENTRUM HOUDEN

  Met de ANPR-camera’s willen we het zware verkeer uit het centrum en op de hoofdwegen houden.